Familien Holm og Tangen

i Tvedestrand

tvedestrand

 

Familien samlet på Tangen tunet: Min mormor Mosken Holm på benken i bakgrunnen med oldemor Aagot Christine. Fra venstre foran: Erik Bergh, Thora Holm, Arna Bergh og min mor Trine Holm.

Tvedestrand

Tvedestrand er en liten by og kommune langs sørlandskysten i Aust-Agder. Kommunen ligger mellom Arendal i vest og Risør i øst og har rundt 6.000 innbyggere. Tvedestrand er ofte referert til som Sørlandets smilehull. Les om den fantastiske kulturstien. Tvedestrand by er en av de mest særpregede sørlandsbyene, med sine gamle hvite trehus som klorer seg fast oppover de bratte bakkene.

Tvedestrand har spilt en stor rolle, ikke bare i min families historie, men også i min oppvekst.

Nå er Årboken 2010 kommet og kan kjøpes direkte fra Historielaget v/Jan ove Aslaksen [email protected]. Du kan lese om gården Tangen på s. 35-43.

Familien Holms stamfar

Jeg likte å se bestefar sitte der på benken i solen. Han skuet utover hagen og fjorden i det fjerne. Tenkte han på dengang onkel Axel podet frukt trær og stelte roser? Eller tenkte han på deilige dager på fjorden med Jiggen?

Min bestefar var Ludvig Holm. Hans oldefar, Christian Holm, var familiens stamfar i Norge og Tvedestrands første ordfører. Christian ble født 1783 i Østerild på Nord-vest Jylland i Danmark. Han reiste til Tvedestrand som 15-16 åring, dvs. rundt 1798-99. Årene 1799 og 1801-02 var dårlige år for kornet over store deler av det sydlige Norge. Mens det på Jylland var overflod av korn.

Hvorfor reiste så Christian til Norge på en så vanskelig tid på sørlandskysten? Det er mulig han forlot Jylland rett før det ble riktig ille her til lands. Var det mangel på arbeid i hjembyen, eller var det bare eventyrlyst? Reiste han på et av familien Aalls mange skip som lastet korn på Nord Vest Jylland? Skutehandelen mellom Agder kysten og Nord-Vest Jylland var svært aktiv på denne tiden. Niels Aall og andre kjøpmenn sendte handelskip til Jylland for å kjøpe korn for enhver pris. Reiste han kanskje med Niels Aall når han i instruksen til skipper I. C. Holm på «skipper I. C. Holm på «Kiellestad» skrev 19. oktober 1799? Var kaptein Holm en slektning?

I boken Oxefia, fjorden og skutene, er det spekulert i hvorfor Smithene flyttet fra et annet lite tettsted fra Nord-Vest Jylland til den norske sørlandskysten. På side 8 flg. påpekes det at slike mindre steder hadde små muligheter å by på for unge mennesker. Christian Holm giftet seg forøvrig med Johanne Ingeborg Rebecca Smith, datter av Jørgen Smith i Tvedestrand. Slekten Smith spilte en stor rolle i Tvedestrands historie gjennom flere hundre år.

Johan og Aagot Holm på Østerklev i 1912

I følge Tvedestrand boken (Tvedestrand 1836-1936 ved Sven. Svendsen, 1936), ble Christian Holm født i Kjøbenhavn. Det har vist seg å være feil. Etter folketellingen i Danmark 1787 bodde han dengang som 4 åring sammen med sin familie i Østerild sogn på Nord-Vest Jylland. Østerild ligger i Thisted amt som er i Hillerslev herred.

Christians far var Niels Christian Holm, født 1742 i Østerild, gift Husbond og Degn for Hunstrup og Østerild, samt skoleholder i Østerild. Christians mor var Boel Christensdatter Øster, født 1753.

Du kan lese mer om familien Holms forfedre i Danmark i kapittelet "Forfedre i Danmark" og Christians etterkommere i Norge under kapittelet "Familien Holm".

Tangen og jernverket på Næs

De gamle norske jernverkene spilte i perioden 1600-1900 en viktig rolle i norsk (og dansk) økonomi og samfunnsliv. Jernverkene leverte store deler av det jernet som det var behov for i Danmark-Norge i gammel tid, enten det var kanoner og kuler eller ovner og gryter, - eller smijern, som var det viktigste produktet.

Følgende opplysninger har jeg hentet fra websiden om Næs Verk:

"Da den senere eidsvollsmannen Jacob Aall overtok Næs Verk i 1799, var bedriften på det nærmeste å regne som en ren industribedrift. Verket hadde på dette tidspunkt vært i drift i hele 134 år, men av faste eiendommer hadde man neppe mer enn ca. 15.000 mål.

Derimot begynte han nærmest omgående å kjøpe opp fast eiendom i distriktet. Hensikten med dette var primært å sikre tilførselen av kull til verket. Vellykket forretningsførsel gjorde det mulig for ham å fortsette med eiendomskjøp så lenge han levde. Resultatene av denne forretningspolitikk var formidable. Da han døde i 1844, hadde han sammenhengende eiendommer i Åmli på langt over 100 000 mål."

Det var kanskje slik han kom til å kjøpe Tangen gård som han senere solgte til Christian Holm.

Fotografiene over viser:

Familien på Tangen tunet i 1951;

Min mormor Mosken Holm på benken i bakgrunnen med min oldemor Aagot Christine født . Fra venstre foran: Erik Bergh, (min farfar) Thora Holm, (Ludvig Holms søster), Arna Bergh (min farmor) og min mor Aase-Trine Holm. Anledningen var mine foreldres forlovelse samme år. Dette var et møte mellom de to familiene. Min far, Carl-Mathias Bergh, tok bildet med sin Rolleiflex.

Bildet nederst på siden viser mine tipp oldeforeldre Johan Holm og Aagot Christine Fleischer Steen på Østerklev i 1912. I bakgrunnen skimtes barna Thora og Aage, min bestefars søsken.

email